08.09.2022 Graz, Messe Graz Open Air

Supportbands: Cari Cari , Lüt

Abschiedsgruß: Jetzt gemma hoam. Ciao Baba! Eure die ärzte

  • Band:Die Ärzte
  • Ort:Graz
  • Location:Messe Graz Open Air
  • Tour:Buffalo Bill in Rom - 2022